De wereld van mobiliteit heft nog nooit zoveel verandering beloofd als nu. Trendwatcher en consumentenpsycholooog Herman Konings huurde me in om samen de trends in mobiliteit in kaart te brengen met veel aandacht voor de gedragsmatige aspecten. In kader van het horizon 2020 project hebben we in opdracht van de Europese Comissie een reeks aanbevelingen ontwikkeld rond hoe burgerconsumenten de brug gaan maken van autobezit naar nieuwe mobiliteitsdiensten.