Entries by admin

Consilient thinking: Unusual collaboration leads to innovation unseen

“Consilience, which Pulitzer Prize-winning scientist and philosopher Edward O. Wilson defines as ‘the interlocking of causal explanation across disciplines’, is the order of the day. Consilience literally means ‘things that happen together’. Consilient thinking means that you are looking for solutions together with experts from different disciplines for (often global) problems. A nice surprise is […]

The key to carsharing is… no key

“Hoe bereiden we Volvo Car Dealerships voor op de toekomst? Dat was de vraag van Volvo Cars Nederland samen met haar dealerbestuur. In ’t bijzonder waren ze geïnteresseerd in de rol van de concessie (en het verkooppunt en de showroom in het bijzonder) Of anders gesteld: hoe zorgen we er (regionaal) voor dat via uiteenlopende […]

The key to carsharing is … a key.

“How do we prepare Volvo Car Dealerships for the future? That was the question of Volvo Cars Netherlands together with its dealer management. They were especially interested in the role of the concession (and the point of sale and showroom in particular) Or asked in a different way: how do we ensure (regionally) that through […]

Circulaire economie: afrekenen met rechtlijnigheid

(Zoals verschenen in ‘De kleur van Geld’ januari 2016, uitgegeven door Triodos Bank) Waar komen onze producten vandaan, en waar gaan ze heen na gebruik? “Onze leveranciers produceren de stukken, wij fabriceren het product en na consumptie wordt het weggegooid,” is een antwoord dat nog te veel ondernemers vandaag vanzelfsprekend vinden. Een nieuwe generatie entrepreneurs […]

“Heer verlos ons van het stuur”

(Zoals verschenen in het boek Futures, uitgegeven door Lannoo, oktober 2015) Kort na nieuwjaar zullen twee zelfrijdende voertuigen op de openbare weg in het Nederlandse Gelderland rijden. De twee sympathiek ogende busjes luisteren naar de naam ‘WePods’ en zullen het treinstation van Ede/Wageningen verbinden met de Universiteit van Wageningen, een traject van zo’n zes kilometer. […]

PlantLab maakt komaf met voedseltekort

(Zoals verschenen in het éénmalig magazine GROW van Bigtrees, September 2015) Geef ons een oppervlakte zo groot als de Nederlandse Flevopolder, en wij voeden de wereldbevolking Terwijl er al decennia lang een ideologische strijd wordt gevochten tussen de industriële landbouw en de kleinschalige en biologische landbouw, is de kans groot dat een heel andere paradigma […]