Trend Hackaton Hogeschool Gent: de thema’s

Afgelopen dinsdagavond was het zover. Mijn eerste les tijdens de opleiding Trendanalyse en implementatie aan de Hogelschool Gent. Dit jaar is ze voor ’t eerst ingericht als avondopleiding, en zijn ook mensen uit de bedrijfswereld welkom om de lessenreeks te volgen. Dat leidde tot een grotere en meer diverse groep dan vorig jaar.

Mijn oproep voor thema’s om te onderwerpen aan een klassikale toekomstverkenning heeft een 10-tal suggesties opgleverd. Na een voting onder studenten bleek dat volgende onderwerpen de meest populaire waren:

De toekomst van de uitvaartsector (jawel ;-), de wereld van avontuurlijke groepsreizen (met dank aan Joker), de kringwinkel en de kunstsector. Ook twee thema’s die me initieel echte niche-onderwerpen leken kregen bijval, zoals blockchain en haar toepassing in de energiesector en de wereld van urban crafts.

Na gezamenlijk overleg hebben we besloten dat we niet één thema uitkiezen voor de hele groep, maar dat in groepjes van twee kan gewerkt worden op het thema van eigen voorkeur.

In de volgende editie van Antropocene gedachten kunnen jullie een artikel verwachten met de resultaten.

iGrow doet Aziatische bio-boeren ontsnappen aan de traditionele keten

Het mooie aan lezingen geven is dat heel wat dagen voelen als een soort schooluitstap. Het is heerlijk om telkens in een andere wereld te worden ondergedompeld, mensen te leren kennen, de hete hangijzers te aanhoren, en bruggen te bouwen met brede innovatiepaden die mondiaal en ecologisch geïnspireerd zijn.

Delphy Improvement Center is een wereldwijd kenniscentrum rond tuinbouw en kasteelt nabij Den Haag. Gisteren was ik er naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan te gast om voor hun klanten, partners en leveranciers enkele innovatiepaden te schetsen voor de tuinbouwsector. Met de hele diversiteit aan LED farming, vertical farming en urban farming zijn telers in Nederland al een tijdje vertrouwd, dus heb ik hen bijgepraat over de opkomst van de millennials, hun houding tegenover marketing en technologie, hun belangstelling voor herkomst, waardering voor nabijheid, aandacht voor oprechtheid en hun gevoel voor humor.

Ik heb hen ook gewezen op het groeiende cynisme rond ecolabels en biolabels. Ondanks de meerwaarde worden ze steeds meer gepercipieerd als marketingjargon.

“Een duurzaamheidslabeltje en een glimlachende Noord-Hollandse landbouwer op de verpakking volstaan niet meer. De nieuwste generatie zal je op een spitsvondige manier moeten betrekken bij de waarheid achter je product.

Maar daarnaast heb ik mijn aandacht gevestigd op de plaats die tuinders opnemen in de waardeketen. Dat is waar in deze sector het schoentje wringt. Welke innovaties een tuinder ook doorvoert, het is stroomafwaarts bij de aankoopdienst van de retailer dat meerwaarde heel gauw voorwaarde wordt. Daarom heb ik tijd gemaakt voor twee concrete voorbeelden die glastuiniers bevrijden van de lineaire waardeketen.

Een eerste is RegenVillages uit Californië, en de andere vinden we bij de start-up iGrow, die in Indonesië tuinders, landeigenaren en consumenten in grote steden rechtstreeks met elkaar verbindt op één platform. Andreas Senjaya, zelf de kleinzoon van arme boeren weet als geen ander hoe kleinschalige land- en tuinbouwers in onzekerheid leven. Aan de ene kant is het moeilijk kapitaal te vinden om te investeren in nieuwe teelt, en aan de andere kant is de afzetmarkt voor hun oogst steeds onzeker, en dicteert de retail de regels. Net zoals elders in de wereld, wordt de afstand tussen de groeiende, stedelijke middenklasse in Azië en de voedingsproducenten steeds groter, en dat is jammer. Zeker wanneer steeds meer mensen toegang hebben tot breedband internet, bestaat er het potentieel om deze kloof te dichten. Andreas Senjaya, wil met iGrow de grootste wereldwijde bioboerderij creëren die de linaire waardeketen verstoort, banken, groot- en kleinhandelaren elimineert en de sleutelactoren samen in één community thuisbrengt.

“iGrow is een platform voor investeerders en een marktplaats voor oogst tegelijk. Als investeerder-consument kan je vanaf je smartphone Farmville spelen, maar dan in ’t echt.

Investeerders hebben wel geduld nodig. Voor advocadoteelt bijvoorbeeld is het vijf jaar wachten tot er geoogst kan worden, maar daarna heb je als investeerder een rendement van 15% per jaar. De eerste oogsten van pinda’s boden aan investeerders een rendement van 24%.

Vandaag zijn zo’n 2200 kleine en middelgrote boeren aangesloten bij iGrow, en bestrijken ze samen zo’n 1200 hectare aan beplant land- en tuinbouwoppervlak. iGrow is bovendien als model heel schaalbaar. Wat ook mooi is: 90% van de eerste winst die investeerders hebben gemaakt in de pindateelt werd geherinvesteerd via iGrow. In Indonesië is er nog zo’n 18 miljoen hectare onderbenutte landbouwgrond en er wordt zo’n 130 miljard omzet gemaakt met land- en tuinbouw. Er is met andere woorden nog een groot groeipotentieel, maar iGrow wil ook naar andere Aziatische landen, en verkent momenteel de mogelijkheden om haar intrede te doen in Turkije, meer bepaald in de olijfteelt.

Oproep Trend Hackaton postgraduaat Trendanalyse Hogeschool Gent

Op 4 oktober 2016 start aan de Hogeschool Gent het postgraduaat Trendanalyse en implementatie. Dit jaar gaan de lessen door op dinsdag in de avonduren. De bedoeling is om bedrijfsleiders, marketeers en productontwikkelaars in spé op een gestructureerde manier te leren kijken naar toekomstige industrie- en consumententrends. Samen met toppers in het vak zoals Maarten Leyts en Tom Palmaerts van Trendwolves, Johan Bonner (Pars Pro Toto), Herman Konings (veranderingspsycholoog en trendwatcher NXT), Petra Couck (trendexpert, lector HoGent) en Joachim De Vos (Living Tomorrow) gaan we 25 lesavonden lang onze inzichten delen over trendwatching, innovatietools, creativiteit, scenarioplanning en trendimplementatie.

Tijdens mijn lessen (die doorgaan op 11 oktober en 8 november) zal ik een overzicht geven van wat ons te wachten staat in de toekomst van voeding, mobiliteit, materiaalinnovatie, energie, zorg, etc… Net zoals afgelopen jaar maak ik van mijn tweede les een soort trend hackaton: aan de hand van tussentijdse voorbereidingen gaan we op één avond enkele innovatiepaden documenteren van één of meerdere sectoren.

Afgelopen jaar was dat de toekomst van een dierentuin (denk de Zoo van Antwerpen), en de toekomst van vakbeurzen (denk Flanders Expo)
Omdat de drive, de motivatie maar ook de frisheid van een groep studenten zo’n productieve sessie tot gevolg had, wil ik dat dit jaar graag opnieuw doen.

Vandaar mijn oproep: Wie wil de toekomst van zijn of haar branche gedocumenteerd zien door een groep postgraduaatsstudenten van de Hogeschool Gent?

Alle suggesties zijn welkom, zelfs wanneer ze zeer opportunistisch van aard zijn. Ik behoud mezelf wel het recht toe om zelf een keuze te maken uit de inzendingen 🙂

Alvast dank voor de suggesties