Trend Hackaton Hogeschool Gent: de thema’s

Afgelopen dinsdagavond was het zover. Mijn eerste les tijdens de opleiding Trendanalyse en implementatie aan de Hogelschool Gent. Dit jaar is ze voor ’t eerst ingericht als avondopleiding, en zijn ook mensen uit de bedrijfswereld welkom om de lessenreeks te volgen. Dat leidde tot een grotere en meer diverse groep dan vorig jaar.

Mijn oproep voor thema’s om te onderwerpen aan een klassikale toekomstverkenning heeft een 10-tal suggesties opgleverd. Na een voting onder studenten bleek dat volgende onderwerpen de meest populaire waren:

De toekomst van de uitvaartsector (jawel ;-), de wereld van avontuurlijke groepsreizen (met dank aan Joker), de kringwinkel en de kunstsector. Ook twee thema’s die me initieel echte niche-onderwerpen leken kregen bijval, zoals blockchain en haar toepassing in de energiesector en de wereld van urban crafts.

Na gezamenlijk overleg hebben we besloten dat we niet één thema uitkiezen voor de hele groep, maar dat in groepjes van twee kan gewerkt worden op het thema van eigen voorkeur.

In de volgende editie van Antropocene gedachten kunnen jullie een artikel verwachten met de resultaten.

Oproep Trend Hackaton postgraduaat Trendanalyse Hogeschool Gent

Op 4 oktober 2016 start aan de Hogeschool Gent het postgraduaat Trendanalyse en implementatie. Dit jaar gaan de lessen door op dinsdag in de avonduren. De bedoeling is om bedrijfsleiders, marketeers en productontwikkelaars in spé op een gestructureerde manier te leren kijken naar toekomstige industrie- en consumententrends. Samen met toppers in het vak zoals Maarten Leyts en Tom Palmaerts van Trendwolves, Johan Bonner (Pars Pro Toto), Herman Konings (veranderingspsycholoog en trendwatcher NXT), Petra Couck (trendexpert, lector HoGent) en Joachim De Vos (Living Tomorrow) gaan we 25 lesavonden lang onze inzichten delen over trendwatching, innovatietools, creativiteit, scenarioplanning en trendimplementatie.

Tijdens mijn lessen (die doorgaan op 11 oktober en 8 november) zal ik een overzicht geven van wat ons te wachten staat in de toekomst van voeding, mobiliteit, materiaalinnovatie, energie, zorg, etc… Net zoals afgelopen jaar maak ik van mijn tweede les een soort trend hackaton: aan de hand van tussentijdse voorbereidingen gaan we op één avond enkele innovatiepaden documenteren van één of meerdere sectoren.

Afgelopen jaar was dat de toekomst van een dierentuin (denk de Zoo van Antwerpen), en de toekomst van vakbeurzen (denk Flanders Expo)
Omdat de drive, de motivatie maar ook de frisheid van een groep studenten zo’n productieve sessie tot gevolg had, wil ik dat dit jaar graag opnieuw doen.

Vandaar mijn oproep: Wie wil de toekomst van zijn of haar branche gedocumenteerd zien door een groep postgraduaatsstudenten van de Hogeschool Gent?

Alle suggesties zijn welkom, zelfs wanneer ze zeer opportunistisch van aard zijn. Ik behoud mezelf wel het recht toe om zelf een keuze te maken uit de inzendingen 🙂

Alvast dank voor de suggesties